Vystoupení na konferenci Flowmon Friday z pohledu řečníka

Byl jsem požádán o prezentování projektu na konferenci Flowmon Friday. Nepřekvapilo mě to, Flowmon je subdodavatel proto je logické, že chce pochlubit jaké řešení vzniklo. Prezentoval jsem s kolegou, respektive kolega tam měl jeden slajd. Zbytek byl na mě - o čem ten projekt je, co jsme schopni detekovat, jak s detekovanými událostmi dále pracujeme a co nabízí jeho členům.

Pravda je, že jsem byl trochu nervózní. Čas jsem nepřetáhl, došlo i na dorazy. Jeden mě trochu rozladil. Směřoval na zabezpečení, ale nebyl nijak konkrétní. Proto jsem odpověděl v obecné rovině protože netuším na co konkrétně dotaz směřoval. Načež se mi dostalo odpovědi, že to je přesně tak vyhýbavá odpověd, jaká byla očekávána. Což se mě dotklo, tazatel se hloupě zeptal tak nemohl čekat detailnejší odpověď. Proto jsem ji trochu rozvedl s dovětkem, že pokud ho zajímají podrobnosti tak se můžeme pobavit o přestávce. Nikdo mě nevyhledal.

Other Related Posts: