Peníze nejsou všechno…

Po mém odchodu z úřadu se ke stejnému činu odhodlali, zatím, tři kolegové… všichni jsme dali patřičnou zpětnou vazbu, aby odpovědní lidé – náměstek naší sekce a personální oddělení vědělo kde je problém. Samozřejmě, se ptali všichni kolegové – proč? Peníze to nebyly.

No, pak jsem se doslechl, že náměstkyně sekce provozně–ekonomické šíří mezi zaměstnanci úřadu, že nás nedokážou zaplatit. Proto s těmi odchody nejde nic dělat. Kladu si proto otázku, neví to? Nebo záměrně šíří zkreslené informace? Ať tak či tak… s takovou to špatně dopadne. Lidi si to totiž mezi sebou řeknou

Other Related Posts:

Huawei

Kdo se má bát?

V tomto týdnu vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varování. [1] Týká se používání zařízení a software společností Huawei a ZTE.

„Používání těchto prostředků představuje bezpečnostní hrozbu" píše se ve varování.

„K vydání tohoto varování nás vedly naše...

18th Dec 2018