Česky pásmová nemoc, kterou člověk trpí po překonání několika časových pásem v krátkém časovém intervalu.

V mém případě se jednalo o šest pásem. Posun z GMT+1 do GMT-5 a naopak. Abych předešel nežádoucím následkům. Pro cestu tam jsem se rozhodl vydržet a neusnout, spát jsem šel až po ubytování na hotelu (cca 23:30). Následující dny jsem se budil sice dřív (okolo 5-6) ale vždy jsem byl odpočatý a svěží. Cestou zpět jsem letěl přes noc, čehož jsem využil a ihned po večeři v letadle jsem usnul (cca 3,5 hodiny spánku), vstával jsem hodinu před přistáním (už v čase GMT) a bez problémů jsem vydržel (šlofík ve vlaku byl nevyhnutelný) až do večera kdy jsem dorazil domů (GMT+1). Musím říct, že ani po dvou dnech nepociťuju větší únavu, bolesti hlavy či jiné problémy. Určitě je to způsobeno poměrně dobrým načasováním letů (tam večer a zpátky ráno – vztaženo ke GMT)

Other Related Posts: