uživatelská zkušenost z této šaliny

Dopravní podnik města Brna vlastní 29 tramvají typu 13T. Devatenáct z nich má liché články uzpůsobeny tak, že cestující sedí čelem k sobě. Mezi nimi vzniká úzká ulička. Pokud uličkou prochází někdo kdo našlapuje hůře, má moc věcí,… Pošlape Vám boty! Už jsem tam přišel ke šrámu na špičce (od podpatku) boty. Včera mě zašlápla starší paní, která musela nastopit prvními dveřmi a projít až do poloviny šaliny. Přál bych tomu, kdo vybíral takovou zástavbu, aby jezdil do práce právě takovými spoji!

Other Related Posts:

Provoz různýma očima

Auto, kolo, koloběžka a MHD

Během prázdnin jsem si v jednom týdnu vyzkoušel všechno v poměrně krátké době. Člověk si tak může uvědomit, jak rozdílné pohledy na věc mají jednotliví účastníci provozu.

Auto, jste pánem. Sedíte obklopeni „plechy“. Typickým problémem pro Vás jsou cyklisté, pomalé au...

13th Aug 2020