Výhody správce hesel pro firmu i zaměstnance

Nastoupil jsem do nové práce a první věc na kterou jsem se na IT oddělení ptal byl správce hesel. Je nějaký doporučený, schválený, můžu používat svůj osobní, jaká je politika? Dostal jsem odpověď, že máme schválené řešení - 1Password. Tomu říkám zaměstnanecký benefit!

Funguje to vcelku jednoduše, přes portál se registrujete. Váš firemní správce vás musí schválit a v tu chvíli máte nárok na rodinný účet zdarma (můžete tam mít až 5 členů rodiny). To je nedocenitelný benefit. A teď k těm výhodám.

Nemícháte jablka a hrušky, firemní údaje máte uložené ve firemní části. Soukromé věci máte ve své části. K té firemní vám přístup řídí zaměstnavatel, o svou se staráte sami. Je tam jen nalinkovaná, pokud byste v práci skončili váš účet se osamostatní a fungujete dál. Dalším benefitem je už jen to, že zaměstnanec má správce hesel. Podporujete best-practice i mimo práci, což je pro správné návyky důležité. V neposlední řadě to taky vypovídá něco o společnosti, která si je vědoma nebezpečí nesprávné práce s hesly a rizik z toho plynoucích a tak jim předchází.

Other Related Posts:

Přednáška o bezpečnosti na Internetu

v mém rodném městě

Tak, jako se Internet mění každým dnem. I bezpečnost na Internetu se musí přizpůsobit. Níže najdete několik odkazů na užitečné zdroje, které se týkají bezpečnosti nebo ochrany soukromí na Internetu.

Aktuální informace z bezpečnosti

Seriál Postřehy z bezpečnosti, vychází ka...

1st Feb 2020
Collection #1

Collection #1

Zatím největší leak... jmen a uživatelských údajů.

Zajímalo mě, co se nachází v zatím největší sbírce uniklých údajů - Collection #1. Stáhl jsem necelých 40GB dat. Po rozbalení se jednalo o necelých 100GB. Nahodil jsem Splunk a začal indexovat. Trvalo to téměř celé dopoledne, zaindexováno bylo něc...

17th Jan 2019