Sbíral jsem data k diplomové práci nic netušíc.

Při prvotní analýze jsem si toho vůbec nevšiml. Až jsem podruhé zpřesňoval některé parametry všiml jsem si toků s flagy A (ACK) a R (RESET). > SKEN! Přerušil jsem práci a podíval se jen na toky s flagem S (SYN) a nestačil jsem se divit.

Ne jeden, ani dva… ale devatenáct skenerů. Jejich přání byla rozmanitá. Počínaje SSH (TCP/22), SMTP (TCP/25), RPC (TCP/135), SAMBA (TCP/445), MYSQL (TCP/1433), RDP (TCP/3389), VNC (TCP/5900), HTTP (TCP/8080) a zvláštní port TCP/54045 Můj stroj odpověděl .A.R.. (port uzavřen) a tím to skončilo. Seznam návštěvníků (v pořadí podle času návštěvy): - Georgia, Tbilisi - India, Ghaziabad - Romania - China, Nanjing, CHINANET - Vietnam, Ho Chi Minh City - India, Latur - Indonesia, Jakarta - United Kingdom - United States, Danvers - Hong Kong - United States, Ashburn - Canada, Kelowna - British Indian Ocean Territory - Bulgaria, Sliven - Czech Republic, Sumperk - China, Xuzhou, CHINANET - Mexico, Mexico - Czech Republic, Jablonec Nad Nisou - Brazil, Marília

Other Related Posts:

Přednáška o bezpečnosti na Internetu

v mém rodném městě

Tak, jako se Internet mění každým dnem. I bezpečnost na Internetu se musí přizpůsobit. Níže najdete několik odkazů na užitečné zdroje, které se týkají bezpečnosti nebo ochrany soukromí na Internetu.

Aktuální informace z bezpečnosti

Seriál Postřehy z bezpečnosti, vychází ka...

1st Feb 2020

Černé krabičky

By nás měly chránit…

V záhlaví návrhu zákona se píše,

Účelem předloženého návrhu zákona je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických ...

11th Feb 2019